Veelgestelde vragen

Wat is Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) is een ontwerpfilosofie, bedacht door Michael Braungart en William McDonough, waarbij grondstoffen niet worden weggegooid (van wieg tot graf), maar oneindig worden hergebruikt of als ‘voedsel’ dienen voor nieuwe producten. Cradle to Cradle-producten moeten daarom remontabel of volledig recyclebaar zijn en mogen geen schadelijke grondstoffen bevatten.

Aan deze filosofie is een duurzaamheidskeurmerk verbonden dat kan worden verleend aan producten die volgens het Cradle to Cradle-principe geproduceerd, gebruikt en hergebruikt worden.

‘Goed’ in plaats van ‘minder slecht’

Bij de meeste materialen die worden gerecycled is er sprake van downcycling. Dit houdt in dat een product dat niet meer gebruikt word in waarde vermindert wanneer het wordt gerecycled. Grondstoffen beschikken na downcycling vaak niet meer over de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof. Bijvoorbeeld eindigen onderdelen van een gebouw vaak als grind, of papier van hoge kwaliteit als toiletpapier.

Bij Cradle to Cradle (C2C) gaat het er niet alleen om dat een product wordt gerecycled, maar dat er een positieve kringloop is die voor meer waarde zorgt: upcycling. Dingen ‘minder slecht’ doen is niet goed genoeg. Men moet net dat stapje meer doen om het ultieme doel te bereiken: het leveren van een positieve bijdrage aan de natuur, de mensheid én de economie. Kortom eco-effectief, in plaats van eco-efficiënt.

Biologische en Technische Kringloop

Wat Cradle to Cradle betreft zijn er twee kringlopen, biologische en technische. Biologische kringlopen zijn de oneindige levenslopen van consumentengoederen, terwijl technische cycli de circulatie van serviceproducten beschrijven. Elk type product zit in een oneindige kringloop, wordt hergebruikt en verhoogt of behoudt zijn waarde.

Biologische en Technische kringloop

Bron: researchgate

Wat is een Cradle to Cradle-certificering?

Het Cradle to Cradle-certificaat (Cradle to Cradle Certified™) is een internationale certificering voor grondstoffen en producten die volledig kunnen worden hergebruikt op een manier waarop de waarde ervan intact blijft of zelfs verhoogd wordt. Dat kan zijn in de vorm van het hergebruiken van onderdelen voor nieuwe producten, of in de vorm van biologische afbreekbaarheid, waarbij de natuur wordt gevoed. De samenstelling van de materialen is dan ook uiterst belangrijk, alsmede de herkomst ervan.

Er zijn vijf certificeringsniveaus die producten kunnen behalen: basis, brons, zilver, goud en platina. Daarnaast moet een product, om een certificering te kunnen ontvangen, aan de volgende vijf aspecten voldoen:

  • Gezond en veilig materiaalgebruik: alle bestanddelen van een materiaal worden onderworpen aan een toxicologisch en ecotoxicologisch onderzoek om schadelijke stoffen te vervangen door onschadelijke.
  • Hergebruik van materialen: de onderdelen van de producten moeten gerecycled kunnen binnen de biologische of technologische kringloop. Hoe hoger de certificering, hoe meer recyclebare onderdelen het product bevat.
  • Hernieuwbare energie en koolstofbeheer: de energie voor de productie moet 100% afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen
  • Waterbeheer: water is een kostbare bron voor alles wat leeft. In het productieproces moet er ook zodanig mee om worden gegaan. Hoe hoger de certificering hoe drinkbaarder het water uit het productieproces moet komen.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en biodiversiteit: binnen het bedrijfsproces worden alle mensen en ecosystemen met respect behandeld en wordt er continu vooruitgang geboekt met het realiseren van een positieve impact op mens en planeet.

 

Gezond en veilig materiaalgebruik   Hergebruik van materialen   Hernieuwbare energie en koolstofbeheer   Waterbeheer   Maatschappelijke verantwoordelijkheid en biodiversiteit

 

Cradle to Cradle en SemperGreenwall

Sempergreen heeft met haar groene gevelsysteem, genaamd SemperGreenwall, het bronzen Cradle to Cradle-certificaat behaald. Het gaat hierbij om de volgende producten:

 

SemperGreenwall Outdoor, Indoor, Compactline

 

Het certificaat sluit aan op de missie van Sempergreen om een bijdrage te leveren aan het creëren van een groene en leefbare wereld, waarbij de ecologische voetafdruk zo klein Corné van Garderen met Cradle to Cradle brons certificaatmogelijk blijft. Met deze certificering toont de SemperGreenwall aan van toegevoegde waarde te zijn voor circulaire en gezonde gebouwen. Bilfinger Tebodin heeft Sempergreen begeleid in het certificeringstraject.

DOWNLOAD HIER HET C2C-CERTIFICAAT

 

Continue verbetering

Ook na het behalen van het Cradle to Cradle-certificaat wordt Sempergreen uitgedaagd om verder te stijgen in het certificeringsniveau. Iedere twee jaar vindt een hercertificering plaats, waarbij gekeken wordt of het C2C-plan van Sempergreen wordt uitgevoerd en of er genoeg voortgang wordt geboekt. Zo wordt er van Sempergreen verwacht dat zij verdere verbeteringen doorvoert aan haar SemperGreenwalls en aanleverende producenten ervan overtuigt om hun producten en/of werkwijze Cradle to Cradle-waardig te maken.

Ook is het keurmerk zelf continu bezig om zichzelf te overtreffen. Op het moment van schrijven heeft het een concept van Cradle to Cradle Certified™ Product Standard Version 4 (voor publiek commentaar) online gezet en zal het voortdurend aanpassingen doen om het certificeringsproces verder te verbeteren.

Waarom kiezen voor een SemperGreenwall met een Cradle to Cradle-certificaat?

Met de keuze voor een SemperGreenwall met een C2C-certificaat levert u niet alleen een bijdrage aan de verbetering van het milieu, er zijn ook andere voordelen aan verbonden. Zo kan uw project LEED of BREEAM-punten verdienen door het gebruik van C2C-gecertificeerde producten. Ook geeft u hiermee antwoord op een groeiende marktvraag naar duurzame projecten.

Tot slot kunt u met Cradle to Cradle-producten duurzame en vooruitstrevende projecten realiseren, zoals bijvoorbeeld Business Park 20|20 in Hoofddorp.

Deel deze FAQ

Benieuwd hoe een SemperGreenwall past in uw project?

Wij helpen u graag!