Cookies & Privacy

SemperGreenwall Cookie- en Privacybeleid

Sempergreen doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Dit privacy beleid vertelt u hoe Sempergreen persoonlijke informatie gebruikt en beschermt, die u met Sempergreen deelt via mail en wanneer u de SemperGreenwall website gebruikt. Wanneer wij u vragen om informatie te verstrekken waaraan u kunt worden geïdentificeerd, zal deze informatie alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 januari 2021. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sempergreen doet geen poging om personen die de SemperGreenwall website bezoeken te identificeren en staat deze diensten van derden niet toe. Wanneer iemand sempergreenwall.com bezoekt zullen wij geen persoonlijke informatie van u ontvangen, tenzij u deze zelf invult en verzendt. Op bepaalde pagina’s van deze website kunnen wij vragen om de volgende gegevens:

  • Naam en bedrijfsnaam
  • Contactgegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Sempergreen verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u toestemming heeft gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • De levering van onze diensten;
  • Verzenden van offertes, orderbevestigingen, verkoopfacturen en andere commerciële documenten;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sempergreen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sempergreen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sempergreen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@sempergreen.com.

Cookies

Sempergreen gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies van derden

De SemperGreenwall website bevat ingebouwde ‘share’-knoppen waarmee gebruikers van de website gemakkelijk informatie kunnen delen via sociale netwerken. De SemperGreenwall website bevat ook links naar andere websites die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Sempergreen. Houd er rekening mee dat wij, Sempergreen, niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van andere websites. We raden u daarom aan om het daar geldende privacy beleid te lezen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sempergreen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@sempergreen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sempergreen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Nog vragen?

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt kunt deze per e-mail stellen via e-mailadres privacy@sempergreen.com.

Benieuwd hoe een SemperGreenwall past in uw project?

Wij helpen u graag!