Hoe een SemperGreenwall helpt bij de opname van CO2

De gemiddelde Nederlander stoot maar liefst 10 ton CO2 uit per persoon per jaar. Dat is drie keer meer dan de gemiddelde wereldburger. Er zit er nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden. Deze uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu. Dit leidt tot opwarming van de aarde, met klimaatverandering als gevolg. Het is dus essentieel om de CO2-uitstoot te beperken. Maar daarnaast is het ook belangrijk na te denken over hoe we de CO2 weer uit de lucht kunnen halen en kunnen opzetten naar zuurstof. Bomen en planten spelen hierbij een ultieme rol. Hoe meer bomen en planten er zijn, hoe meer CO2 omgezet kan worden naar zuurstof. Ook de SemperGreenwall kan hier aan bijdragen. Dit groene gevelsysteem herbergt namelijk een zeer hoog percentage planten op een kleine oppervlakte. Een ideale oplossing voor locaties waar weinig ruimte is, bijvoorbeeld in de stad. Maar ook op kantoor of in overheidsgebouwen levert een SemperGreenwall een significante bijdrage aan een schonere lucht. Hoe? Dat lees je in deze blog.

Wat is het broeikaseffect?

CO2 – een afkorting voor kooldioxide – is een van de meest voorkomende broeikasgassen. Broeikasgassen komen van nature voor op aarde en zorgen ervoor dat de warmte van zonlicht wordt vastgehouden op aarde. Zonder broeikasgassen zou het gemiddeld -18 graden Celsius op aarde zijn. Door de verbranding van fossiele brandstoffen en door ontbossing heeft de mens de afgelopen eeuwen onbewust invloed uitgeoefend op de hoeveelheid broeikasgassen en zijn we de samenstelling van de lucht aan het veranderen. Dit wordt het ‘extra broeikaseffect’ genoemd. Maar de meesten van ons noemen dat eenvoudigweg het ‘broeikaseffect’.

De noodzaak van CO2-opname

De toename in de atmosfeer van onder andere CO2 versterkt het broeikaseffect en dit leidt tot een warmer klimaat, ofwel klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar. Het warmere klimaat zorgt voor een stijging van de zeespiegel, extremer weer in de vorm van hevige regenbuien en meer hittegolven, en sommige delen van de aarde worden droger. Ook op de luchtkwaliteit heeft klimaatverandering een nadelig effect. Hittegolven vallen vaak samen met perioden van ozonsmog. De combinatie van hitte en smog leidt tot meer sterfte onder ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Minder gebruik van fossiele energie leidt tot zowel minder CO2-uitstoot als minder luchtverontreiniging. Het is dus van groot belang dat maatregelen genomen worden om CO2-uitstoot te beperken en daarnaast de aanwezige CO2 zoveel mogelijk op te nemen uit de lucht en om te zetten in zuurstof.

Europese Klimaatwet

Om het tij te keren, heeft het Europees Parlement de Europese klimaatwet aangenomen. De EU wil in 2023 een vermindering van de netto-uitstoot van ten minste 55% bewerkstellingen (dit was 40%). In 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn en de EU maakt dit wettelijk bindend in de Klimaatwet. In Nederland richt het kabinet zich voor 2030 op tenminste 60% CO2-reductie, om het doel van 55% ook zeker te halen. Hiervoor heeft het kabinet op 26 april 2023 een aanvullend klimaatpakket gepresenteerd.

Slechte luchtkwaliteit veroorzaakt vroegtijdige sterfgevallen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een slechte luchtkwaliteit binnenshuis verantwoordelijk voor 6,7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd. Aangezien de meeste mensen meer dan 90 procent van hun tijd binnenshuis doorbrengen (bijvoorbeeld thuis, op school of op het werk), is het ontwikkelen van nieuwe strategieën om de luchtkwaliteit te verbeteren van cruciaal belang. Ook hiervoor zijn planten een doeltreffende oplossing.

De kracht van planten

Planten halen hun energie uit zonlicht. Met die energie zetten ze in de bladgroenkorrels water en CO₂ om in zuurstof en glucose. Zuurstof wordt afgegeven aan de lucht. Glucose voedt de plant en zorgt ervoor dat die groeit. Dit proces heet fotosynthese. De voor de plant overbodige zuurstof is voor mens en dier op aarde erg belangrijk. Zonder fotosynthese zou de zuurstof in de lucht langzaam opraken. In alle groene delen van een plant kan fotosynthese plaatsvinden, dus niet alleen in de bladeren, maar ook in de groene stengels. Planten zijn dus enorm waardevol voor de aarde. Hoe meer planten er zijn, hoe meer CO2 omgezet zal worden in zuurstof. Het heeft dus een tweeledig effect, door de opname van de CO2 en vervolgens door fotosynthese zal het broeikaseffect verminderen en verbetert gelijktijdig de luchtkwaliteit voor mensen.

Planten halen naast CO2 ook andere schadelijke stoffen uit de lucht

Naast CO2-opname hebben planten nog meer krachtige voordelen. Recent onderzoek van de University of Technology Sydney (UTS) heeft aangetoond dat planten ook giftige benzinedampen – waaronder kankerverwekkende stoffen zoals benzeen – efficiënt uit de lucht kunnen verwijderen. Kantoren en woongebouwen staan vaak in directe verbinding met parkeergarages via deuren of liftschachten, waardoor het een uitdaging is om te voorkomen dat schadelijke benzinedampen in de binnenruimtes terechtkomen. Bovendien worden ook veel gebouwen blootgesteld aan benzinedampen van nabijgelegen wegen en snelwegen. Het inademen van dergelijke dampen kan irritatie van de longen, hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken en na verloop van tijd leiden tot een verhoogd risico op kanker, astma en andere chronische ziekten, wat bijdraagt aan een lagere levensverwachting.

SemperGreenwalls en CO2-opname

Een manier om op een kleine oppervlakte veel planten aan te brengen, zowel indoor als outdoor, is het plaatsen van een SemperGreenwall. Vooral in gebieden waar het planten van bomen geen realistische oplossing is, is het plaatsen van groene gevels een perfect alternatief. Ook in binnenruimtes is een groene gevel de ideale oplossing om in één keer veel planten aan te brengen, bijvoorbeeld in kantoren, ontvangstruimtes en vergaderzalen. In een SemperGreenwall zitten maar liefst 78 planten per vierkante meter. De planten in de SemperGreenwall zijn grotendeels geselecteerd op hun luchtzuiverende werking. 

Luchtzuiverende buitenplanten

Voor buitengevels zijn dit andere planten dan voor binnengevels. Bij buitengevels nemen planten met harige en ruwe of wasachtige bladeren schadelijke deeltjes gemakkelijker op, waardoor ze tot 60% worden verminderd. Planten in de SemperGreenwall Outdoor die een grote luchtzuiverende werking hebben, zijn het duizendblad (Achillea millefolium) en de damesmantel (Alchemilla mollis). In een onderzoek van de WUR is een grote lijst van luchtzuiverende bomen en planten te vinden. Hierin staat bijvoorbeeld de Euonymus, Lonicera, Pachysandra terminalis en Spirea. Allemaal soorten die in de SemperGreenwall verwerkt zijn.

Een beter binnenklimaat

Binnenshuis is er een andere luchtsamenstelling dan buiten. Een deel van de luchtkwaliteit komt overeen met buiten, maar deze wordt aangevuld met schadelijke stoffen afkomstig uit bijvoorbeeld bouwmaterialen, verf, lijm en printers, zoals benzeen, xyleen en ammonia. Ook binnenshuis is het dus van groot belang om voldoende planten aan te brengen, om de lucht te zuiveren en een beter binnenklimaat te scheppen. Dit voorkomt klachten zoals hoofdpijn, hoesten en concentratieverlies. Voor de standaard plantenmix van de SemperGreenwall Indoor zijn bekende luchtzuiverende kamerplanten geselecteerd, zoals de nestvaren (Asplenium), graslelie (Chlorophytum), blauwvaren (Phlebodium), de gatenplant (Philodendron monstera) en de lepelplant (Spathiphyllum). Planten hebben naast luchtzuivering nog een ander belangrijk voordeel voor het binnenklimaat. Middels transpiratie geven planten vocht af aan de lucht. Hierdoor verbetert de luchtvochtigheid in een ruimte en heeft men bijvoorbeeld minder last van droge ogen.

Living wall plants air-purifying

Toekomstperspectief van de stedelijke omgeving

Onderzoekers van de Universiteit Wageningen (WUR) hebben een toekomstvisie voor de stad over 100 jaar gemaakt. Zij zien hierin een zeer belangrijke rol weggelegd voor groen in de stad. ”Groen is niet het doel, maar het middel om steden leefbaarder en duurzamer te maken en houden.” De groene gevels van Sempergreen passen uitstekend binnen deze visie, omdat ze op de beperkte ruimte in de stad een groot verschil kunnen maken, door de grote hoeveelheid planten op een kleine oppervlakte. Lees hier meer over deze visie van de WUR.

Bereken hier jouw bijdrage aan het compenseren van CO2

Wanneer je kiest voor een groene gevel van Sempergreen, produceert één vierkante meter groene gevel per jaar 1,7 kg zuurstof en onttrekt het 2,3 kg CO2 uit de lucht. Op plekken waar weinig ruimte is voor bomen, is het aanbrengen van een groene gevel dus een uitstekende compensatie! Wil je weten hoeveel CO2 jij moet compenseren? Bereken dit met de footprint calculator: https://www.footprintcalculator.org/home/en

Deze luchtzuiverende groene gevelprojecten gingen je voor...

Op de plek van het voormalige vliegveld Messerschmitt in het Duitse Augsburg is de nieuwe kantoorcampus TONI Park gebouwd met 6 kantoorgebouwen en een eigen parkeergarage. Deze parking is aan 3 zijden voorzien van ruim 700 m² planten. Hiermee wordt jaarlijks 1.600 kg CO2 opgenomen. Als je dit vergelijkt met de prestaties van één boom, die gemiddeld 25 kg CO2 op per jaar opneemt, dan staat deze groene gevel gelijk aan 65 geplante bomen.

Aan de rand van het Amsterdamse Bos is Hotel & Wellness Zuiver gerenoveerd en uitgebreid met een SemperGreenwall Outdoor van 560 m². Van de meer dan 50.000 planten in de gevel, zijn er veel winterharde en/of bloeiende soorten. Zo blijft het uiterlijk het hele jaar rond groen én biedt het kleurvariatie. De planten nemen jaarlijks 1.288 kg CO2 op uit de lucht, waarmee het hotel zijn naam Zuiver eer aandoet.

Midden in het centrum van Düsseldorf is aan de drukke Graf-Adolf-Strasse een 100 m² grote SemperGreenwall geplaatst met geïntegreerd digitaal scherm van 30 m². Op dit enorme digitale scherm zal reclame van Vodafone Duitsland te zien zijn. Met deze groene gevel wil blowUP media samen met Vodafone “natuur brengen waar anders weinig ruimte voor is”. De SemperGreenwall rondom het digitale scherm is voorzien van maar liefst 6.700 planten. Hiermee haalt de groene gevel jaarlijks 230 kg CO2 evenals andere schadelijke stoffen van het verkeer uit de lucht. Door de locatie midden in het drukke centrum van Düsseldorf, levert de groene gevel een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de stedelijke luchtkwaliteit.

Meer weten over de luchtzuiverende kwaliteiten van een SemperGreenwall?

Onze groene gevelspecialisten adviseren je graag, over de CO2-opname van de planten die verwerkt zijn in de SemperGreenwall en hoe zij de luchtkwaliteit van jouw binnen- of buitenruimte kunnen verbeteren.

Deel dit artikel

Meer van
SemperGreenwall

Terug naar nieuws & blogs

Blog

Renoveren met groen geeft ieder gebouw een unieke identiteit. Bovendien verhoogt het de waarde op meerdere vlakken. In dit artikel leggen we uit welke waardevermeerdering je kunt verwachten bij groene renovatie en vertellen we hoe gebouwen niet alleen esthetisch maar ook financieel een stuk aantrekkelijker worden.
29 april 2024

Nieuws, Evenement

Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 mei vindt de beurs Renovatie & Transformatie in de Brabanthallen in Den Bosch plaats. Sempergreen laat je graag de mogelijkheden zien om vastgoed niet alleen te renoveren, maar ook te vergroenen!
23 april 2024

Blog

Groen renoveren is niet alleen goed voor de natuur maar heeft ook heel veel voordelen voor alle betrokken partijen. Van de architect tot de aannemer, van de dakdekker tot de eindgebruiker, iedereen heeft baat bij groene renovatie. De vijf meest opvallen voordelen lees je hier.
22 april 2024

SemperGreenwall
projecten portfolio

Bekijk ons complete projecten portfolio voor inspiratie.

Orlando, FL | USA

McDonald’s heeft een nieuw én duurzaam flagship-restaurant met meerdere outdoor SemperGreenwalls geopend in Walt Disney World, Florida. Met dit pilot-restaurant wil McDonald’s het allereerste energie-neutrale fastfoodrestaurant ter wereld zijn.

Amsterdam | Nederland

Het duurzame Hyatt Regency Spinoza hotel in Amsterdam is voorzien van een groene binnen- en buitengevel van Sempergreen. Mede hierdoor is het bekroond als duurzaamste hotel van Nederland.

Den Haag | Nederland

Het overdekte winkelcentrum, de Nieuwe Haagse Passage, heeft door de groene gevel van Sempergreen een duurzame uitstraling gekregen.

Benieuwd hoe een SemperGreenwall past in uw project?

Wij helpen u graag!